Kadavradan Böbrek Nakli

Her hangi bir kaza veya hastalık sonucu  geriye dönüşümsüz beyin hasarı oluşmuş ve beyin ölümü gelişmiş hastalardan yapılan nakillerdir. Beyin ölümü gelişmiş hastalar tıbben ölmüş kabul edilir.

Beyin ölümü gelişmiş hastanın organlarının yakınları tarafından bağışlanması durumunda,  Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Organ ve Doku  Nakli Koordinasyon Merkezi  devreye girer.  Bağışlanan organ naklin yapılacağı hastaneye gönderilir.  Ulusal Organ ve Doku Nakli  Koordinasyon Merkezi  bekleme listesine daha önce kayıt olmuş hastalar arasında, yaptığı eşleştirme ve puanlamaya göre hasta listesi oluşturarak, naklin yapılacağı hastaneye bildirilir. Nakil için uygun hasta listesi, Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılan bilgisayar programı tarafından otomatik  oluşturulmaktadır. Bu program; kan grubu, doku tipi, yaş, diyalize girme süresi, Ulusal Organ Nakli Bekleme listesine kaydolma süresi gibi kriterleri dikkate alarak alıcıyı belirlemektedir.

Ulusal Organ ve Doku  Nakli Koordinasyon Merkezi   tarafından  iletilen bekleme listesindeki kişiler  aynı gün  ivedi olarak hastanemize davet edilmektedir. Bekleme listesindeki puanı  en yüksek olan ve tıbbi olarak uygunluğu tam olan kişiye organ nakli gerçekleştirilmektedir.

Önemli nokta; Kadavradan organ naklinin gerçekleşebilmesi için, hastaların  daha öncede böbrek nakli yapan hastaneye başvurması ve Ulusal Organ ve Doku Nakli  Koordinasyon Sistemine kaydını yaptırmış olması gerekir.  Bu sisteme daha önce kaydını yaptırmamış kişilere kadavradan nakil yapılamaz. Kayıt işlemi nakil yapan hastaneler tarafından yapılır. Sadece bir hastaneye kayıt yapılabilir ancak kayıt yapılan hastaneyi değiştirmek mümkündür.

 

Kadavradan organ nakli için çağırıldığınızda;

-En kısa sürede hastanemize ulaşmanız gerekmektedir.
-Size haber verildikten sonra yemek yemeyiniz,su içmeyiniz.
-Sosyal güvenceniz ile ilgili evraklarınızı ve kimliğinizi yanınıza alınız.
-Kullandığınız ilaçları ve evinizde var ise son yapılan tetkiklerinizi yanınıza alınız.
-Unutmayınızki; kadavra için çağırıldığınızda böbreğin size takılacağı konusunda bir söz verilmemiştir. Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi puan durumunun yüksek olması ve tıbbi uygunluğun olması durumunda nakil gerçekleştirilecektir.