Organ Bağışı.

Organ bağışı hastanemiz aracılığı ile yapılabilmektedir.  Organ bağışı yapmak isteyenlerin başvuru bilgileri “Türkiye Organ ve  Doku Bağışı Bilgi  Sistemi “ ne kaydedilmekte ve bağışcıya “Organ ve Doku Bağış Kartı” düzenlenmektedir. Bağışcıların bu kartı yanlarında taşımaları ve yakınlarını bağıştan  haberdar etmeleri  gereklidir.

Mevcut yasalarımıza göre; bağış yapan kişide beyin ölümü gerçekleşmesi durumunda  “Organ ve Doku Bağış Kartı”nın düzenlenmesi bağış için tek başına  yeterli olmamaktadır. Bu durumda  yakınlarının organ bağışına izin vermesi şartı aranmaktadır.

Organ bağışı yapıldığının kişinin yakınları tarafından bilinmesi,  yakınları için bir nevi vasiyet niteliği taşımaktadır. Daha önce  organ bağışının yapıldığının kişinin yakınları tarafından bilinmesi bu izni kolaylaştırmaktadır.

Organ Bağışlarınız için;

Organ nakli koordinatörlüğü birim sorumlusu

Özlem Uslu : 0322 344 4444/1018  – 1026